Rezervácia

Detaily ubytovania
Detaily rezervácie
  • Storno poplatky vo výške % z dohodnutej ceny izby:
  • Zrušenie rezervácie najneskôr v deň príchodu do 16:00: 0%
  • Zrušenie rezervácie v deň príchodu po 16:00: 100% z prvej noci ubytovania podľa platného cenníka.
  • Prijatím uvedených storno podmienok bez vznesenia písomnej námietky klient vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami a zaväzuje sa k ich plneniu. Uvedené podmienky platia pre rezervácie na rok 2023.